Privacy verklaring

Strabrechtse Hoeve, gevestigd te Aardborstweg 19, Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Strabrechtse Hoeve
Aardborstweg 19
0492 66 22 66

Persoonlijke gegevens die we verwerken
Strabrechtse Hoeve verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die actief door jou worden verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@strabrechtsehoeve.nl}, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Strabrechtse Hoeve verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je betaling afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
 • Contact met je opnemen per telefoon of e-mail als dat nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Goederen en diensten aan je leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Strabrechtse Hoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strabrechtse Hoeve) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren
Strabrechtse Hoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens > 90 dagen na het einde van de samenwerking > Administratieve doeleinden

zPersoonlijke gegevens delen met derden
Strabrechtse Hoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een gegevensverwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Strabrechtse Hoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

Cookies of vergelijkbare technologieën die we gebruiken
Strabrechtse Hoeve gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden je voorkeuren. Met deze cookies kunnen we onze website ook optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via je browserinstellingen.

Toegang tot, correctie of verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Strabrechtse Hoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je ons kunt vragen om de persoonlijke gegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou opgegeven organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@strabrechtsehoeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Strabrechtse Hoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen
Strabrechtse Hoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@strabrechtsehoeve.nl.